Cookie- og privatlivspolitik

Oplysning om behandling af persondata hos Humlebo Gruppen

Cookiepolitik

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Cookies er data, der gemmes på din enhed (computer, mobil, tablet el. lign). Disse data har til formål at genkende din enhed og øge brugervenligheden samtidigt med at de husker indstillinger, målretter annoncer mm.

Det er muligt at slette sine cookies og alternativt blokere dem. Sletter eller blokerer du dog dine cookies, vil de annoncer du får vist ikke være ligeså relevante for dig. Desuden vil der oftere blive vist annoncer for dig.

Persondatapolitik

Humlebo Gruppen tager som dataansvarlig beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.
Når vi behandler dine personoplysninger, har vi vedtaget denne persondatapolitik for at fortælle om hvilke oplysninger vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til. Vi informerer også om retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og om de rettigheder du har. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Humlebo Gruppen er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter os nederst i dette dokument.

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og anvender oplysninger om dit navn, adresse, telefon nr., e-mailadresse til anvendelse til følgende formål:
Indgåelse og opfyldelse af lejekontrakt
Levere opgørelser ved fraflytning
Tilmeldinger til åbent-hus arrangementer og fremvisninger
Spørgeskemaundersøgelser
Fremsendelse af servicemeddelelser (retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) 

Retsgrundlaget for ovenstående behandlinger er Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b
Vi anvender også dit navn og e-mail for i øvrigt at kunne komme i kontakt med dig.

Vi videregiver kun dine oplysninger i disse tilfælde
Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen og er underlagt tavshedspligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vi benytter ikke overførsel til 3. lande.
Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling. Dette vil højst være, 3 år efter at du er fraflyttet en lejlighed.
Dokumentations- og opbevaringskrav efter bogføringsloven indebærer, at vi skal gemme eventuelle oplysninger om økonomiske transaktioner i 5 år.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, herunder:

  • Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
  • Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til anmodning om at få slettet oplysninger om dig
  • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder kan du kontakte:

Humlebo Ejendomme A/S
Klokkestøbervej 18
5230 Odense M
Telefon: +45 63 14 60 00
Mail: humlebo@humlebogruppen.dk
Website: humlebogruppen.wpengine.com

Projektet er sat i bero grundet prisstigninger

Hos Humlebo Gruppen opfører og udlejer vi boliger af høj kvalitet til en attraktiv lejepris for vores lejere. Det er vores DNA, og en holdning vi ikke afviger fra.

Den nuværende situation på entreprisemarkedet med høj aktivitet og kraftigt stigende materialepriser gør, at Eriksholmsvej projektet lige nu ikke vil kunne gennemføres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det ønsker vi ikke, og har på den baggrund besluttet at sætte projektet på ”stand by” indtil forholdene på entreprisemarkedet igen normaliseres.

Det betyder ikke at boligerne på Eriksholmsvej ikke opføres, for det gør de naturligvis. Vi afventer blot markedssituationen på entreprisemarkedet, så vi kan opføre boligerne i den kvalitet vi ønsker.

Eriksholmsvej projektet har fået en hel del opmærksomhed, ikke mindst fra Thurinerne, og mange er allerede skrevet på venteliste til en af de attraktive boliger. Der vil blive udsendt løbende orientering til dem, som er skrevet på ventelisten, når der sker nyt i byggeprojektet.