Privatlivspolitik

Oplysning om behandling af persondata hos Humlebo Gruppen

1.

Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Humlebo Gruppen, som er en samlebetegnelse for Humlebo Årslev ApS, Humlebo Svendborg ApS, Humlebo Ejendomme A/S, Humlebo Rødegårdsvej 209 ApS, Humlebo Østerlunden 60A-60L ApS samt Humlebo Thurø ApS (”vi”, ”os”) behandler dine personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Humlebo Ejendomme A/S når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os. 

2.

Beskrivelse af behandlingerne

Humlebo Ejendomme A/S behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, når du er lejer hos os, tilmelder dig en fremvisning, lader dig opskrive på venteliste, deltager i spørgeskemaundersøgelser, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medier samt søger job hos os. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

I nedenstående kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.

2.1

Udlejning til private

I forbindelse med udlejning af vores ejendomme, behandler vi oplysninger om dig for at kunne indgå en lejekontrakt, varetage administrationen af lejeboligen og foretage opgørelser ved fraflytning af dit lejemål, jf. GDPR art. 6(1)(b). Disse oplysninger omfatter dit navn, adresse, postnummer, telefonnummer, hvorvidt du er i arbejde, din stilling, indkomstforhold, herunder om du er registreret i RKI, betalingsoplysninger, samlivsforhold, antallet af børn, hvorvidt du ejer et husdyr, forbrugsregnskaber på el, vand og varme, hvilken boligtype du lejer samt klager og advarsler der indgives om eller af dig.

Vi sletter dine oplysninger løbende, dog senest 3 år efter fraflytning. Oplysninger vedrørende fakturering anonymiseres 5 år efter fraflytning, jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.

I visse tilfælde indhenter vi dit udtrykkelige samtykke til behandling af:

 • CPR-nr. til brug for digital underskrift af lejekontrakten samt at kunne tilmelde dig et forsyningsselskab, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 og nr. 3
 • Helbredsoplysninger modtaget af din kommune for at vi kan tilpasse din lejebolig til dine specifikke fysiske behov, jf. GDPR art. 9(2)(a), dvs. dit samtykke. Hvis du selv oplyser os om dine helbredsoplysninger, behandlinger vi disse på baggrund af GDPR art. 9(2)(e)

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til humlebo@humlebogruppen.dk eller ringe til +45 63 14 60 00.

Vi opbevarer dit samtykke, så længe du har et lejemål hos os eller indtil du trækker dit samtykke tilbage.

2.2

Udlejning til erhvervsdrivende

I forbindelse med udlejning af ejendomme til erhvervskunder, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig, jf. GDPR art. 6(1)(b). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn på kontaktperson, stillingsbetegnelse, firmanavn, CVR-nr., e-mail, adresse og telefonnummer.

Vi sletter dine oplysninger løbende, dog senest 3 år efter fraflytning. Oplysninger vedrørende fakturering anonymiseres 5 år efter fraflytning, jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.

2.3

Ventelister

Vi behandler dine personoplysninger, når du skriver dig op på en venteliste til en eller flere af vores ejendomme. Behandlingen af dine personoplysninger sker med det formål at kunne orientere dig om ændringer på ventelisten, og indgå en potentiel lejekontrakt med dig, jf. GDPR art. 6(1)(b). Vi behandler oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, hvilken bolig du er interesseret i og dato for din tilmelding.

Vi opbevarer dine oplysninger indtil du anmoder om at få dem slettet. Hvis du tilbydes en bolig, og vi indgår en lejekontrakt med dig, sletter vi dine oplysninger senest 3 år efter fraflytning.

Dine personoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage ovennævnte interesser. De typiske modtagere vil være ejendomsadministratorer og andre samarbejdspartnere i forbindelse med administration af vores ejendomme.

2.4

Servicemeddelelser

Vi fremsender servicemeddelelser til dig, hvis du er lejer hos os. Servicemeddelelserne fremsendes for at gøre dig som lejer bevidst om eventuelle ændringer, vilkår eller meddelelser i dit lejemål. Disse oplysninger omfatter navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at orientere dig om dit lejemål vejer tungere end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger, som du giver os, ikke behandles. Du har altid mulighed for at få indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet.

Vi opbevarer dine oplysninger senest 3 år efter fraflytning.

2.5

Booking af fremvisning og spørgeskemaundersøgelser

Vi behandler dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a), når du deltager i spørgeskemaundersøgelser og når du booker en fremvisning til en af vores ejendomme. Når du booker en fremvisning, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, den bolig du er interesseret i, hvorvidt du har et husdyr og andet information du ønsker at skrive i et fritekstfelt. Vi anbefaler, at du ikke oplyser personoplysninger i dette felt.

Når du deltager i en spørgeskemaundersøgelse, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, adresse, telefonnummer og oplysninger om dit lejemål. Der er også mulighed for at skrive i fritekstfelter, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen. Det retlige grundlag for denne behandling er GDPR art. 6(1)(f).

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til humlebo@humlebogruppen.dk eller ringe til +45 63 14 60 00.

Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke, så længe vi behandler dine oplysninger i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse eller 6 mdr. efter en given fremvisning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi dine oplysninger.

Dine personoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage ovennævnte interesser. De typiske modtagere vil være ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere og andre samarbejdspartnere i forbindelse med administration af vores ejendomme.

2.6

Åbent hus

Vi behandler dine personoplysninger, når tilmelder dig et åbent hus-arrangement. Behandlingen af dine personoplysninger sker med det formål at kunne registrere din deltagelse. Vi behandler oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, hvilken bolig du er interesseret i og dato for din tilmelding.

Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at registrere din tilmelding til et åbent hus-arrangement vejer tungere end din interesse i at sådanne oplysninger, som du giver os, ikke behandles. Du har altid mulighed for at få indsigt i oplysningerne vi behandler og få dem slettet.

Vi sletter dine oplysninger løbende og senest 6 mdr. efter åbent hus-arrangementet har fundet sted.

Dine personoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage ovennævnte interesser. De typiske modtagere vil være ejendomsadministratorer og andre samarbejdspartnere i forbindelse med administration af vores ejendomme.

2.7

Nyhedsindslag

Vi behandler personoplysninger om dig som f.eks. lejer, medarbejder, leverandører, samarbejdspartner i forbindelse med offentliggørelse af nyhedsindslag på vores hjemmeside og sociale medier. Formålet med behandlingen er en del af vores markedsføring, hvor vi igennem nyhedsindslagene informerer om relevante og aktuelle begivenheder, der vedrører vores ejendomme, herunder projektnyt, foreningsliv samt historier om dig som lejer og din oplevelse med dit lejemål.

Oplysningerne omfatter navn, adresse, boligtype, billeder og videoklip samt citater eller udtalelser i forbindelse med et interview. Behandlingsgrundlaget for denne behandling er indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR art. 6(1)(b).

Vi opbevarer dine oplysninger indtil de ikke længere er nødvendige for opfyldelse af det eller de formål, som oplysningerne blev indsamlet og behandlet til.

2.8

Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udsende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger.

Vi indsamler kun dine oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiepolitik her.

 

2.9

Trackingværktøjer

På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil jf. GDPR art. 6(1)(a). Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugins fra Instagram, LinkedIn og Facebook.

For at kunne foretage målrettet markedsføring på Facebook anvender vi trackingværktøjer fra Meta Ireland Ltd., herunder Facebook Business Tools i form af Meta-pixel og Facebook-login. Den vej igennem indsamler vi data om dig.

Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, indsamler værktøjerne oplysninger om din IP-adresse, at du har besøgt vores hjemmeside, tidspunktet for dit besøg, oplysninger om din browser og operativsystem samt oplysninger om andre onlineidentifikatorer, der er blevet indsamlet via cookies. Oplysningerne behandles med det formål at kunne målrette vores markedsføring på Facebook.

Vi er fælles dataansvarlig sammen med Meta Ireland Ltd. for behandling af personoplysninger, der indsamles og transmitteres i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Meta Ireland Ltd. behandler oplysningerne til egne formål f.eks. forbedring og effektivisering af deres reklameplatform.

Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstilling eller ved at rette henvendelse til humlebo@humlebogruppen.dk.  

Du kan læse mere om Meta Ireland Ltd.’s behandling af dine personoplysninger i deres privatlivspolitik her, og om det fælles dataansvar samt den indgåede fælles dataansvarsaftale her.

2.10

Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok og LinkedIn til at komme i kontakt med vores lejere og potentielle lejere, samt fremme vores markedsføring. Hvis du har været inde og ”like” vores profilside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi undgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn, e-mail og boligsituation.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

 • Facebook og Instagrams behandling af dine personoplysninger her, og om det fælles dataansvar her.
 • Du kan læse mere de om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.
 • YouTubes (Googles) behandling af dine personoplysninger her.
 • Tik Toks behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læser mere om offentlige områder her.

2.11

Jobansøgere

Hvis du søger job hos os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail og adresse), fødselsdato, billede, ansøgning, CV samt arbejds- og uddannelsesmæssige forhold.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse på baggrund af din anmodning om vores behandling af ansøgningen, jf. GDPR art. 6(1)(b). Vi behandler endvidere oplysninger i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Under rekrutteringsforløbet kan det blive aktuelt, at vi indhenter referencer. Behandlingsgrundlaget vil i den forbindelse være i henhold til GDPR art. 6(1)(f), dvs. vores legitime interesse. Humlebo Gruppen skal dog sikre forudsigelighed og gennemsigtighed, således at du som ansøger er informeret om, at – og fra hvem og hvornår – der vil blive indhentet referencer. Derfor vil vi i forbindelse med en evt. samtale under rekrutteringsforløbet bede dig om selv at opgive referencer.

Vi deler dine personoplysninger med de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen.

Hvis vi ønsker at opbevare din oplysninger udover rekrutteringsperioden, indhenter vi dit samtykke.

Vi tager stilling til uopfordrede ansøgninger umiddelbart efter modtagelsen. Skulle der ikke være en relevant stilling, opbevarer vi din ansøgning i op til 6 måneder efter modtagelsen.

2.12

Nærmeste pårørende kontakter

Vi indsamler oplysninger om vores medarbejderes nærmeste kontaktpersoner. Det gør vi for at kunne kommunikere med relevante pårørende, hvis der skulle opstå en nødsituation med en af vores medarbejdere.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at kunne informere dig om medarbejderens nødsituation, så du har mulighed for at agere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Vi opbevarer oplysningerne om nærmeste pårørende, så længe ansættelsen varer. Oplysningerne slettes, når ansættelsen ophører. Du eller den relevante medarbejder kan altid kontakte os for at få slettet oplysningerne ved at sende en mail til humlebo@humlebogruppen.dk.

2.13

Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Dette omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontakt oplysninger jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

3.

Modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen eller hvis vi har en retlig forpligtelse.

Ved eventuelle skader eller lignende på lejemålet, vil dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail videregives til håndværkere, jf. GDPR art. 6(1)(f), da videregivelsen er nødvendigt for at håndværkerne kan levere deres ydelse vedrørende udbedring af skader.

Ved en eventuel opsigelse af lejemålet videregives dit telefonnummer til potentielle nye lejer med det formål at kunne fremvise lejemålet. Videregivelse sker i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(c), jf. lejelovens § 186, stk. 1.

Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag (evt.  enten EU-U.S. Data Privacy Framework eller Standard Contractual Clauses) inden vi overfører personoplysningerne. Overførelsen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning og der foretages altid en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger. Du kan kontakte os på humlebo@humlebogruppen.dk for at få oplysninger om det konkrete behandlingsgrundlag i den sammenhæng.

4.

Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

5.

Kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Humlebo Ejendomme A/S
CVR.nr.: 28861850
Klokkestøbervej 18
5230 Odense M
E-mail: humlebo@humlebogruppen.dk
Telefon: +45 63 14 60 00

6.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 17. januar 2024.

Cookie- og privatlivspolitik

Oplysning om behandling af persondata hos Humlebo Gruppen

Cookiepolitik

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Cookies er data, der gemmes på din enhed (computer, mobil, tablet el. lign). Disse data har til formål at genkende din enhed og øge brugervenligheden samtidigt med at de husker indstillinger, målretter annoncer mm.

Det er muligt at slette sine cookies og alternativt blokere dem. Sletter eller blokerer du dog dine cookies, vil de annoncer du får vist ikke være ligeså relevante for dig. Desuden vil der oftere blive vist annoncer for dig.

Persondatapolitik

Humlebo Gruppen tager som dataansvarlig beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.
Når vi behandler dine personoplysninger, har vi vedtaget denne persondatapolitik for at fortælle om hvilke oplysninger vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til. Vi informerer også om retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og om de rettigheder du har. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Humlebo Gruppen er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter os nederst i dette dokument.

Trackingværktøjer
For at kunne foretage målrettet markedsføring på Facebook anvender vi trackingværktøjer fra Meta Ireland Ltd., herunder Facebook Business Tools i form af Meta-pixel og Facebooks sociale plugin. Den vej igennem indsamler vi data om dig.

Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, indsamler værktøjerne oplysninger om din IP-adresse, at du har besøgt vores hjemmeside, tidspunktet for dit besøg, oplysninger om din browser og operativsystem samt oplysninger om andre onlineidentifikatorer, der er blevet indsamlet via cookies. Oplysningerne behandles med det formål at kunne målrette vores markedsføring på Facebook.

Vi er fælles dataansvarlig sammen med Meta Ireland Ltd. for behandling af personoplysninger, der indsamles og transmitteres i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Meta Ireland Ltd. behandler oplysningerne til egne formål f.eks. forbedring og effektivisering af deres reklameplatform.

Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstilling eller ved at rette henvendelse til humlebo@humlebogruppen.dk.

Du kan læse mere om Meta Ireland Ltd.’s behandling af dine personoplysninger i deres privatlivspolitik her, og om det fælles dataansvar samt den indgåede fælles dataansvarsaftale her.

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og anvender oplysninger om dit navn, adresse, telefon nr., e-mailadresse til anvendelse til følgende formål:
Indgåelse og opfyldelse af lejekontrakt
Levere opgørelser ved fraflytning
Tilmeldinger til åbent-hus arrangementer og fremvisninger
Spørgeskemaundersøgelser
Fremsendelse af servicemeddelelser (retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) 

Retsgrundlaget for ovenstående behandlinger er Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b
Vi anvender også dit navn og e-mail for i øvrigt at kunne komme i kontakt med dig.

Vi videregiver kun dine oplysninger i disse tilfælde
Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen og er underlagt tavshedspligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vi benytter ikke overførsel til 3. lande.
Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling. Dette vil højst være, 3 år efter at du er fraflyttet en lejlighed.
Dokumentations- og opbevaringskrav efter bogføringsloven indebærer, at vi skal gemme eventuelle oplysninger om økonomiske transaktioner i 5 år.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, herunder:

 • Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til anmodning om at få slettet oplysninger om dig
 • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder kan du kontakte:

Humlebo Ejendomme A/S
Klokkestøbervej 18
5230 Odense M
Telefon: +45 63 14 60 00
Mail: humlebo@humlebogruppen.dk
Website: humlebogruppen.wpengine.com

Projektet er sat i bero grundet prisstigninger

Hos Humlebo Gruppen opfører og udlejer vi boliger af høj kvalitet til en attraktiv lejepris for vores lejere. Det er vores DNA, og en holdning vi ikke afviger fra.

Den nuværende situation på entreprisemarkedet med høj aktivitet og kraftigt stigende materialepriser gør, at Eriksholmsvej projektet lige nu ikke vil kunne gennemføres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det ønsker vi ikke, og har på den baggrund besluttet at sætte projektet på ”stand by” indtil forholdene på entreprisemarkedet igen normaliseres.

Det betyder ikke at boligerne på Eriksholmsvej ikke opføres, for det gør de naturligvis. Vi afventer blot markedssituationen på entreprisemarkedet, så vi kan opføre boligerne i den kvalitet vi ønsker.

Eriksholmsvej projektet har fået en hel del opmærksomhed, ikke mindst fra Thurinerne, og mange er allerede skrevet på venteliste til en af de attraktive boliger. Der vil blive udsendt løbende orientering til dem, som er skrevet på ventelisten, når der sker nyt i byggeprojektet.