Hvad ønsker du at vide mere om?

Opsigelse af erhvervslejemål

Erhvervslejeloven sætter ingen begrænsninger for lejers ret til at opsige et erhvervslejemål, hvilket betyder, at lejeren overordnet set er fri til at opsige lejemålet. Det er dog vigtigt at bemærke, at hvis erhvervslejekontrakten indeholder aftaler om uopsigelighed over for udlejeren eller specificerer en opsigelsesperiode, skal lejeren overholde disse vilkår. Det er derfor afgørende, at du som lejer omhyggeligt gennemgår din erhvervslejekontrakt, inden du beslutter dig for at opsige lejemålet. Dette sikrer, at du er klar over eventuelle begrænsninger eller krav og undgår at blive overrasket i forbindelse med opsigelsen af dit erhvervslejemål.

Hvis du ønsker at opsige dit erhvervslejemål hos Humlebo Ejendomme skal du meddele dette skriftligt til humlebo@humlebogruppen.dk.

Projektet er sat i bero grundet prisstigninger

Hos Humlebo Gruppen opfører og udlejer vi boliger af høj kvalitet til en attraktiv lejepris for vores lejere. Det er vores DNA, og en holdning vi ikke afviger fra.

Den nuværende situation på entreprisemarkedet med høj aktivitet og kraftigt stigende materialepriser gør, at Eriksholmsvej projektet lige nu ikke vil kunne gennemføres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det ønsker vi ikke, og har på den baggrund besluttet at sætte projektet på ”stand by” indtil forholdene på entreprisemarkedet igen normaliseres.

Det betyder ikke at boligerne på Eriksholmsvej ikke opføres, for det gør de naturligvis. Vi afventer blot markedssituationen på entreprisemarkedet, så vi kan opføre boligerne i den kvalitet vi ønsker.

Eriksholmsvej projektet har fået en hel del opmærksomhed, ikke mindst fra Thurinerne, og mange er allerede skrevet på venteliste til en af de attraktive boliger. Der vil blive udsendt løbende orientering til dem, som er skrevet på ventelisten, når der sker nyt i byggeprojektet.