Hvad ønsker du at vide mere om?

Tips til udluftning i lejebolig

Udluftning i lejebolig:
For at opnå et godt indeklima er det vigtigt at lufte ud i boligen regelmæssigt uanset årstiden. Luft ud 2-3 gange om dagen ved at lave gennemtræk i 5-10 minutter. Tilstop og luk aldrig for radiatorer, aftræksåbninger eller udluftningsventiler. Frisk og tør luft er hurtigere og billigere at varme op end fugtig luft – også om vinteren. Det er ikke tilladt at tørre tøj indendørs, da dette skaber meget fugt i boligen. Skub ikke store møbler helt op væggen, så luften kan cirkulere under udluftning i boligen. Læs guide om udluftning i hjemmet.

Hvad er skimmelsvamp og hvordan kan du beskytte dit hjem så du kan undgå skimmelsvamp?
Skimmelsvamp, en mikroskopisk svamp, trives i fugtige omgivelser og kan vokse på diverse materialer, såsom træ, gips og tekstiler. Men du kan aktivt bidrage til at forhindre og undgå skimmelsvamp i at udvikle sig i dit hjem ved at tage nogle enkle skridt. Start med at regulere luftfugtigheden i dit hjem. God ventilation er afgørende for at holde fugt under kontrol. Sørg for at lufte ud regelmæssigt og undgå at holde vinduer og døre lukkede konstant. Kontakt din udlejer hvis du opdager eventuelle lækager eller vandskader så hurtigt som muligt, da stillestående vand kan skabe ideelle betingelser for skimmelsvamp. Hold øje med potentielle problemer som kondens på vinduer eller pletter på vægge, da det kan indikere overskydende fugt. Brug affugtere eller luftrensere om nødvendigt for at opretholde et optimalt indeklima. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af dit hjem vil også bidrage til at reducere risikoen for skimmelsvamp. Ved aktivt at deltage i forebyggelsen af skimmelsvamp kan du skabe et sundere hjemmemiljø for dig selv og dine nærmeste. Husk, at din indsats spiller en afgørende rolle i at forhindre skimmelsvamp og dets potentielle sundhedsmæssige konsekvenser.

Projektet er sat i bero grundet prisstigninger

Hos Humlebo Gruppen opfører og udlejer vi boliger af høj kvalitet til en attraktiv lejepris for vores lejere. Det er vores DNA, og en holdning vi ikke afviger fra.

Den nuværende situation på entreprisemarkedet med høj aktivitet og kraftigt stigende materialepriser gør, at Eriksholmsvej projektet lige nu ikke vil kunne gennemføres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det ønsker vi ikke, og har på den baggrund besluttet at sætte projektet på ”stand by” indtil forholdene på entreprisemarkedet igen normaliseres.

Det betyder ikke at boligerne på Eriksholmsvej ikke opføres, for det gør de naturligvis. Vi afventer blot markedssituationen på entreprisemarkedet, så vi kan opføre boligerne i den kvalitet vi ønsker.

Eriksholmsvej projektet har fået en hel del opmærksomhed, ikke mindst fra Thurinerne, og mange er allerede skrevet på venteliste til en af de attraktive boliger. Der vil blive udsendt løbende orientering til dem, som er skrevet på ventelisten, når der sker nyt i byggeprojektet.