Hvad ønsker du at vide mere om?

Tips til udluftning i lejebolig

For at opnå et godt indeklima er det vigtigt at lufte ud i boligen regelmæssigt uanset årstiden. Luft ud 2-3 gange om dagen ved at lave gennemtræk i 5-10 minutter. Tilstop og luk aldrig for radiatorer, aftræksåbninger eller udluftningsventiler. Frisk og tør luft er hurtigere og billigere at varme op end fugtig luft – også om vinteren. Det er ikke tilladt at tørre tøj indendørs, da dette skaber meget fugt i boligen. Skub ikke store møbler helt op væggen, så luften kan cirkulere under udluftning i boligen.

Læs guide om udluftning i hjemmet.

Projektet er sat i bero grundet prisstigninger

Hos Humlebo Gruppen opfører og udlejer vi boliger af høj kvalitet til en attraktiv lejepris for vores lejere. Det er vores DNA, og en holdning vi ikke afviger fra.

Den nuværende situation på entreprisemarkedet med høj aktivitet og kraftigt stigende materialepriser gør, at Eriksholmsvej projektet lige nu ikke vil kunne gennemføres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det ønsker vi ikke, og har på den baggrund besluttet at sætte projektet på ”stand by” indtil forholdene på entreprisemarkedet igen normaliseres.

Det betyder ikke at boligerne på Eriksholmsvej ikke opføres, for det gør de naturligvis. Vi afventer blot markedssituationen på entreprisemarkedet, så vi kan opføre boligerne i den kvalitet vi ønsker.

Eriksholmsvej projektet har fået en hel del opmærksomhed, ikke mindst fra Thurinerne, og mange er allerede skrevet på venteliste til en af de attraktive boliger. Der vil blive udsendt løbende orientering til dem, som er skrevet på ventelisten.