Hvad ønsker du at vide mere om?

Opsigelse af lejebolig hos Humlebo Gruppen

Opsigelse af lejemål

Såfremt du ønsker at fraflytte dit lejemål skal du lave en opsigelse af lejemålet. En opsigelse af lejemålet ophæver i lejeretlig forstand lejekontrakten og frigør derfor lejer og udlejer fra lejekontraktens bestemmelser efter lejeforholdets ophør.

 

Hvordan opsiger man et lejemål?

Hvis du bor til leje hos Humlebo Gruppen, og ønsker at opsige dit lejemål, bedes du sende din opsigelse til os skriftligt til humlebo@humlebogruppen.dk. I opsigelsen bedes du angive følgende informationer:

  • Lejemålets adresse
  • Lejers oplysninger; navn, telefon og mail. Er I flere, skal vi have oplysninger på alle på lejekontrakten
  • Fraflytningsdato
  • Ny adresse
  • Husk at sætte alle i lejemålet på som CC i mailen.

 

Når vi har gennemgået opsigelsen, vil du modtage en bekræftelsesmail. Du vil desuden modtage en særskilt indkaldelse til fraflytningssynet, tættere på opsigelsesperiodens udløb.

 

Hvad betyder et opsigelsesvarsel?

Når man bor til leje, vil lejeforholdet typisk være bundet af et opsigelsesvarsel. I så fald vil dette være angivet i lejekontrakten. Hos Humlebo Gruppen er opsigelsesvarslet løbende måned + 3 måneder. Det betyder at såfremt du opsiger dit lejemål, vil du hæfte for at betale husleje og forbrug for indeværende måned samt de efterfølgende 3 måneder.

Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at lejemålet skal fraflyttes 14 dage før opsigelsesperiodens ophør, så udlejer har mulighed for at istandsætte lejemålet. Lejer hæfter fortsat for husleje og forbrug i istandsættelsesperioden. Efterfulgt lejemålets istandsættelse vil du modtage en flytteopgørelse.

Projektet er sat i bero grundet prisstigninger

Hos Humlebo Gruppen opfører og udlejer vi boliger af høj kvalitet til en attraktiv lejepris for vores lejere. Det er vores DNA, og en holdning vi ikke afviger fra.

Den nuværende situation på entreprisemarkedet med høj aktivitet og kraftigt stigende materialepriser gør, at Eriksholmsvej projektet lige nu ikke vil kunne gennemføres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det ønsker vi ikke, og har på den baggrund besluttet at sætte projektet på ”stand by” indtil forholdene på entreprisemarkedet igen normaliseres.

Det betyder ikke at boligerne på Eriksholmsvej ikke opføres, for det gør de naturligvis. Vi afventer blot markedssituationen på entreprisemarkedet, så vi kan opføre boligerne i den kvalitet vi ønsker.

Eriksholmsvej projektet har fået en hel del opmærksomhed, ikke mindst fra Thurinerne, og mange er allerede skrevet på venteliste til en af de attraktive boliger. Der vil blive udsendt løbende orientering til dem, som er skrevet på ventelisten, når der sker nyt i byggeprojektet.