Hvad ønsker du at vide mere om?

Indboforsikring i lejebolig

Vi anbefaler at du tegner en indboforsikring når du bor til leje. Det er vigtigt at have en indboforsikring i lejebolig, af flere årsager:

  1. Beskyttelse af dine ejendele: En indboforsikring i lejebolig dækker tab eller skade på dine ejendele som følge af tyveri, brand, vandskade eller andre uheldige begivenheder. Når du bor til leje, er udlejer normalt ansvarlig for skader på selve ejendommen, men du er ansvarlig for dine egne ejendele. En indboforsikring sikrer, at du ikke skal bekymre dig om at erstatte eller reparere dine ejendele, hvis noget uforudset skulle ske.
  2. Ansvarsdækning: En indboforsikring i lejebolig inkluderer også ansvarsdækning, som er nyttig, hvis du ved et uheld forårsager skade på andres ejendom eller skader andre personer. Hvis du for eksempel skulle forårsage en oversvømmelse i lejligheden eller ved et uheld skade en genstand i nabolejligheden, kan du være erstatningspligtig. En indboforsikring vil dække disse erstatningskrav og hjælpe dig med at undgå økonomisk ansvar.
  3. Økonomisk tryghed: En indboforsikring i lejebolig giver dig en form for økonomisk tryghed. Hvis uheldet er ude, og du oplever tab eller skader på dine ejendele, kan forsikringen hjælpe med at dække omkostningerne ved at erstatte eller reparere dem. Dette kan være afgørende, især hvis du ikke har ressourcerne til at erstatte dine ejendele selv.

Selvom en indboforsikring i lejebolig normalt ikke er lovpligtig, er det stadig stærkt anbefalet at have en, når man bor til leje. Det giver dig tryghed og beskyttelse mod uforudsete hændelser, og det kan være en økonomisk livline i tilfælde af en skade.

Glas/sanitetsforsikring

Sørg desuden for at at din indboforsikring også dækker over glas og kumme, så du er forsikret, hvis en rude, et toilet eller en håndvask går i stykker. Har du ikke en indboforsikring, der dækker over sådanne skader, skal du selv betale for at udbedre skaden.

Projektet er sat i bero grundet prisstigninger

Hos Humlebo Gruppen opfører og udlejer vi boliger af høj kvalitet til en attraktiv lejepris for vores lejere. Det er vores DNA, og en holdning vi ikke afviger fra.

Den nuværende situation på entreprisemarkedet med høj aktivitet og kraftigt stigende materialepriser gør, at Eriksholmsvej projektet lige nu ikke vil kunne gennemføres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det ønsker vi ikke, og har på den baggrund besluttet at sætte projektet på ”stand by” indtil forholdene på entreprisemarkedet igen normaliseres.

Det betyder ikke at boligerne på Eriksholmsvej ikke opføres, for det gør de naturligvis. Vi afventer blot markedssituationen på entreprisemarkedet, så vi kan opføre boligerne i den kvalitet vi ønsker.

Eriksholmsvej projektet har fået en hel del opmærksomhed, ikke mindst fra Thurinerne, og mange er allerede skrevet på venteliste til en af de attraktive boliger. Der vil blive udsendt løbende orientering til dem, som er skrevet på ventelisten, når der sker nyt i byggeprojektet.