Hvad ønsker du at vide mere om?

Interne ind- og udflytninger i lejebolig

Udlejer skal informeres ved alle ind- og udflytninger. Vælger du at fraflytte et lejemål og din(e) roomie(s) bliver boende, skal du derfor sende en mail til os, hvor du:

… tilkendegiver dit ønske om at fraflytte lejemålet
… oplyser dit fulde navn samt adresse
… sætter dine roomies på i CC

Når vi modtager din mail beder vi alle i lejemålet om at underskrive en allonge med NEMID. Her skriver alle under på at du ikke længere hæfter for lejemålet.

Vi gør desuden opmærksom på at det koster 500 kr. hver gang vi skal tilføje eller slette en juridisk lejer i lejemålet. Får vi information på både fra- og indflytter på samme tid, skal beløbet dog kun betales én gang. Beløbet vil blive trukket ved næste huslejeopkrævning.

Projektet er sat i bero grundet prisstigninger

Hos Humlebo Gruppen opfører og udlejer vi boliger af høj kvalitet til en attraktiv lejepris for vores lejere. Det er vores DNA, og en holdning vi ikke afviger fra.

Den nuværende situation på entreprisemarkedet med høj aktivitet og kraftigt stigende materialepriser gør, at Eriksholmsvej projektet lige nu ikke vil kunne gennemføres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det ønsker vi ikke, og har på den baggrund besluttet at sætte projektet på ”stand by” indtil forholdene på entreprisemarkedet igen normaliseres.

Det betyder ikke at boligerne på Eriksholmsvej ikke opføres, for det gør de naturligvis. Vi afventer blot markedssituationen på entreprisemarkedet, så vi kan opføre boligerne i den kvalitet vi ønsker.

Eriksholmsvej projektet har fået en hel del opmærksomhed, ikke mindst fra Thurinerne, og mange er allerede skrevet på venteliste til en af de attraktive boliger. Der vil blive udsendt løbende orientering til dem, som er skrevet på ventelisten, når der sker nyt i byggeprojektet.