Hvad ønsker du at vide mere om?

Indskud, depositum og indflytningspris - hvad er forskellen?

Hvad er et indskud?

Et indskud, også kendt som et depositum, er en pengebetaling, som en lejer giver til udlejeren som en form for sikkerhed eller garanti i forbindelse med leje af en bolig. Formålet med et indskud er at beskytte udlejeren mod eventuelle skader, mangler eller misligholdelse af lejekontrakten, som lejeren kunne forårsage. Indskuddet tjener desuden som udlejers sikkerhed for lejerens eventuelle misligholdelse af betalingsforpligtelser.

Hvordan beregnes et indskud?

I lagt de fleste tilfælde beregnes indskuddet som en procentdel af den månedlige husleje. For eksempel kan det være sædvanligt at betale et indskud svarende til to eller tre måneders husleje. Når du flytter ind i en af Humlebo Gruppens boliger skal du indbetale et indskud der svarer til 3 måneders husleje i depositum.

Hvad er forskellen på indskud og indflytningspris?

Indskud og indflytningspris er to forskellige begreber, der ofte anvendes i forbindelse med lejeboliger. Her er forskellen mellem dem:

Indskud:
Indskud, også kendt som depositum, er en pengebetaling, som en lejer giver til udlejeren som sikkerhed eller garanti for lejemålet. Formålet med et indskud er at beskytte udlejeren mod eventuelle skader, mangler eller misligholdelse af lejekontrakten. Det kan bruges til at dække omkostninger til reparationer eller erstatning af beskadiget ejendom, hvis lejer misligholder kontrakten eller efterlader boligen i dårlig stand. Indskuddet refunderes normalt til lejeren ved lejemålets ophør, hvis lejemålet er opretholdt i god stand og alle forpligtelser er opfyldt.

Indflytningspris:
Indflytningspris er den samlede betaling, der kræves ved indgåelsen af en lejeaftale. Det inkluderer typisk mere end blot indskuddet så som forudbetalt husleje, første måneds husleje og aconto m.m. Indflytningsprisen er således det samlede beløb, lejeren skal betale ved indgåelsen af lejeaftalen.

 

Projektet er sat i bero grundet prisstigninger

Hos Humlebo Gruppen opfører og udlejer vi boliger af høj kvalitet til en attraktiv lejepris for vores lejere. Det er vores DNA, og en holdning vi ikke afviger fra.

Den nuværende situation på entreprisemarkedet med høj aktivitet og kraftigt stigende materialepriser gør, at Eriksholmsvej projektet lige nu ikke vil kunne gennemføres uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det ønsker vi ikke, og har på den baggrund besluttet at sætte projektet på ”stand by” indtil forholdene på entreprisemarkedet igen normaliseres.

Det betyder ikke at boligerne på Eriksholmsvej ikke opføres, for det gør de naturligvis. Vi afventer blot markedssituationen på entreprisemarkedet, så vi kan opføre boligerne i den kvalitet vi ønsker.

Eriksholmsvej projektet har fået en hel del opmærksomhed, ikke mindst fra Thurinerne, og mange er allerede skrevet på venteliste til en af de attraktive boliger. Der vil blive udsendt løbende orientering til dem, som er skrevet på ventelisten, når der sker nyt i byggeprojektet.